Możliwość komentowania Wycena firm – w jakich przypadkach należy ją przeprowadzić została wyłączona

Metody wykonywania wyceny przedsiębiorstw
Dobrze przeprowadzona utrata wartości aktywów jest niezwykle istotna, jeśli chce się ją potem zastosować na przykład przy zbyciu. Z tego też powodu w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednich profesjonalistów, którzy się nią będą zajmować, z doświadczeniem i praktyką przy prowadzeniu tego typu zleceń. Każdy bowiem szczegół, taki jak chociażby utrata wartości aktywów może mieć ogromne znaczenie, co potem w dużej mierze może zaważyć na końcowej wartości. Sporo zależy też od przyjętej metody, obecnie najbardziej popularne są trzy z nich. Porównawcza metoda polega na tym, że końcową wartość firmy szacować się będzie porównując konkurencyjne podmioty działające w tej samej branży. W metodzie majątkowej dodaje wszystkie aktywa firmy, a następnie zmniejsza otrzymaną wartość o pasywa. Stosowaną dość często przez finansistów jest także dochodowa metoda, przy niej z kolei bazą są planowane dochody przedsiębiorstwa, zmniejszone o koszty wiążące się z prowadzoną działalnością.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.